miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Biologisk mangfold > Planter i og ved ferskvatn > View results > Planter i og ved ferskvatn

Not logged in.

Log in / register

Planter i og ved ferskvatn


Participant:Greåker videregående skoleParticipants page
Site:Lomtjern (Sarpsborg, Østfold)Site page
Date:2018-05-03All dates
Carried out by:Eskil Pedersen, Hans Marius Langebeck og Lea-Sofie Thomsen Lie

Scientific nameCommon nameComment
Vaccinium uliginosumBlokkebærVanleg
Sphagnum sp.TorvmoserVanleg
Calluna vulgarisRøsslyngVanleg
Oxycoccus palustrisStortranebærVanleg
Sphagnum rubellumRødtorvmoseVanleg

Show information about the species

MeasuredValueUnitMethod
Størrelse på undersøkt areal20Areal dekt av kantvegetasjon
Størrelse på undersøkt areal1Areal dekt av vass- og sumpplanter
QuestionAnswer
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt?ukjent
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanterSparsam og glissen vegetasjon
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjonFlekkvis tette bestandar
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter<10 %
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon<10 %
Dersom det ikkje finst kant-, sump- eller vassplanter i området, kva kan vere grunnen til det?finnes kant
Har det skjedd endringar i vegetasjonen etter at de tok til å undersøke vatnet, eller har de kjelder som kan fortelje om korleisukjent