miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Biologisk mangfold > Planter i og ved ferskvatn > View results > Planter i og ved ferskvatn

Not logged in.

Log in / register

Planter i og ved ferskvatn


Participant:Greåker videregående skoleParticipants page
Site:Lomtjern (Sarpsborg, Østfold)Site page
Date:2018-05-03All dates
Carried out by:Adrian Engebø, Hanna Bruun, Ragnhild Fluge

Scientific nameCommon nameComment
Eriophorum vaginatumTorvmyrullVanleg
Vaccinium uliginosumBlokkebærVanleg
Sphagnum sp.TorvmoserDominerande
Calluna vulgarisRøsslyngVanleg
Polytrichum sp.BjørnemoseVanleg
Pinus sylvestrisFuruVanleg
OxycoccusTranebærslektaVanleg
Sphagnum rubellumRødtorvmoseVanleg

Show information about the species

MeasuredValueUnitMethod
Størrelse på undersøkt areal1Areal dekt av vass- og sumpplanter
QuestionAnswer
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanterSparsam og glissen vegetasjon
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjonFlekkvis tette bestandar
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter<50 %

Photos

No title
Date:
03.05.2018
Species:
Tranebærslekta (Oxycoccus)

Full size

No title
Date:
03.05.2018
Species:
Furu (Pinus sylvestris)

Full size

No title
Date:
03.05.2018
Species:
Rødtorvmose (Sphagnum rubellum)

Full size

No title
Date:
03.05.2018
Species:
Bjørnemose (Polytrichum sp.)

Full size

No title
Date:
03.05.2018
Species:
Røsslyng (Calluna vulgaris)

Full size