miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Biologisk mangfold > Fisk i ferskvatn > View results > Fisk i ferskvatn

Not logged in.

Log in / register

Fisk i ferskvatn


Participant:tor henning evensenParticipants page
Site:Vansjø (Moss, Østfold)Site page
Date:2007-05-22All dates
Carried out by:tor henning evensen

Fangst

ArtAntal
Abbor (Perca fluviatilis)5
Gjørs (Stizostedion lucioperca)2
Sørv (Scardinius erythrophthalmus)6
Brasme (Abramis brama)28
Flire (Blicca bjoerkna)10

Vis informasjon om artene