miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Biologisk mangfold > Fisk i ferskvatn > View results > Fisk i ferskvatn

Not logged in.

Log in / register

Fisk i ferskvatn


Participant:Eidsvoll videregående skoleParticipants page
Site:Fløyta (Eidsvoll, Akershus)Site page
Date:1993-05-27All dates

Fangst

Art
Abbor (Perca fluviatilis)
Gjedde (Esox lucius)
Mort (Rutilus rutilus)

Vis informasjon om artene