miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Kulturminner > Eventyr, sagn og fortellinger > View results > Eventyr, sagn og fortellinger

Not logged in.

Log in / register

Eventyr, sagn og fortellinger


Participant:Kaupanger skuleParticipants page
Site:Kaupangerelva (Sogndal, Vestland)Site page
Date:2003-01-02»All dates
Carried out by:

QuestionAnswer
Generelt
Kommentarer til aktivitetenEventyr, sagn og fortellinger 8A ved Kaupanger Skule Måndag 02.01.03 Gjennomført av studentar i praksis: Bente Hornenes, Elin Støfringshaug, Berit Kristine Rolland, Jon Ivar Himle Fjose og Odd Helge Mjellem Tonheim i samband med klassestyrar Eva Ramstad og Frank Nymark. Oppmøte klokka 09.00. Diverse informasjon. Presisera reglar for turen (gå i samla flokk osv.). Så går vi frå klasserommet så snart vi er klare til det. Sjå rute på kart (blått kryss er start, gule kryss er stopp undervegs, rosa kryss er destinasjon).  Stopp ved elva: Vise at elva er ulik der elveleiet er naturleg og der det er styrt av menneske (ved hjelp av voller). Gå igjennom kjenneteikn på ei segn og fortelje ei segn som har relevans til elv (Draugen). Idè-myldring, der elevane kjem med innspel på kva som kan ha hendt ved eller i denne elva for lenge sidan. Kan det vere at nokre segn har opphav her?  Stopp ved kyrkja, her fortel vi kort om historia til stavkyrkja. Studentane fortel litt om byggeskikk ved stavkyrkje, til dømes at stavkyrkjene ofte vart bygde med ein miks av gamal overtru og den nye kristne trua. Til dømes kvifor det ofte er drager. Vi fortel ei historie om eit korstog til Estland.  Stopp ved Kaupanger Hovudgård (Knagenhjelm): Kort om Kaupanger før og no.  Stopp på stranda ved sagbruket: o Lage eventyr i forteljarring. o Matpause, grilling på bål o Ulike leikar for å få varmen i kroppen. o Delar opp elevane i par og dei diktar eventyr (få inn ulikskapen mellom folkeeventyr og kunsteventyr) med utgangspunkt i noko i naturen som dei ser på/frå stranda (fjorden, steinar, tre osv.) o Framføring (fortelja eller dramatisera eventyra) Klokka 13.15: retur til skulen Her er eventyret som vart laga i forteljarringen: Det var ein gong fem studentar som skulle ha praksis på Kaupanger skule. Dei var alle dumme i hovudet, men gode lærarar. Det kom eit stort monster, dette var frå Arendal. Studentane vart redde fordi monsteret byrja å springa etter dei. Monsteret fekk tak i Berit, men etter ei stund klarte ho å koma seg laus. Dei sprang alt dei kunne inn i huset. Jon Ivar klarte å koma seg laus. Han fann ei flaske ketchup og spruta på trollet. Då vart trollet så sint at det åt opp huset. Så kom Frank og fridde alle studentane. Han tok fram ein stor kniv og skar av eine tåa til trollet. Trollet vart så sint og la på sprang etter Frank fordi det ville ha att tåa si. No var det menneska sin undergang trudde studentane. HJELP! Ein dag seinare skulle studentane på tur med elevane, og då møtte dei ein stor drage som viste seg å vera ganske dum i hovudet. Lasse tok dragen og kom springande, han var redd og hadde tissa på seg. Plutseleg hoppa det fram eit stort ekorn frå eit tre. Elevane og studentane laga bål saman med ekornet, men etter ei stund, vart det ein stor brann. Lasse og ekornet ville gå til dragen for å få hjelp. Ekornet var tøffast og gjekk inn. Brått fauk dragen og ekornet opp i lufta. Lasse vart skremt og ringde etter hjelp. Eit helikopter kom og ville hjelpa til, og resten av klassa kom flygande på eit teppe og ville hjelpa. Og slik klarte dei å sløkkja den store brannen. Lasse ofra seg for resten av klassa, medan Rasmus var svolten og ville ha pølser. Og snipp snapp snute så var eventyret om dei fem studentane ute. Eventyra/segna elevane dikta med utgangspunkt i naturen: ”BUSABODL” No skal de få høyre segna om kvifor me kallar romskip for romferjer. Det var ein gong ei ferje som heitte ”Busaboddl”. ”Busaboddl” gjekk frå Kaupanger til ein stad som heitte ”Nasahol”. I ”Nasahol” budde det mange busemenn, og eit troll. Dette trollet likte å ete busemennene, og ein gong ”Busaboddl” kom inn ved kaia, forveksla trollet ferja med busemennene, og åt ”Busaboddl” istadenfor. Etter ei stund fekk trollet ei forferdeleg mageknip. Han hadde veldig vondt i magen i sju minutt før han fekk ut ein megapromp. Ferja for ut av magen saman med megaprompen. ”Busaboddl” for ut i rommet , og det er difor me kallar det ei romferje. ”LOCH NES DEN ANDRE” Det var ein gong at fjorden byrja å bobble. Det var tre robåtar som velta rundt då dei ville sjekke kva det var. Båtane kom aldri tilbake. Eit par månader seinare var det ein bonde som hadde ei kvern ved fjorden som fekk problem. Kvar kveld dreiv sjømonsteret å plaga bonden, til slutt vart bonden så irritert at han gjekk til stavkyrkja i Kaupanger for å spørje om gode råd. Presten sa han skulle lage ein stokk med ein kross på enden. Bonden gjorde som presten sa, og om kvelden då sjømonsteret kom berre viste bonden stokken til det, og monsteret skreik så det høyrdest i heile Kaupanger. ”Kvifor er alle så stygge med meg” sa monsteret til bonden. ”Eg vil jo berre høyre om eg kan få nokre småkaker til teselskapet mitt”. Bonden gav monsteret nokre kaker, og det forsvann ned att til fjorden. Etter eit par månader bobbla det ikkje lengre i fjorden, og det vert sagt at monsteret reiste til ein anna stad. Snipp snapp snute så er eventyret ute. ”NØKKANE” Det var ein gong på Kaupanger to damer som lagde brøddeig. Seint på kvelden høyrde dei mange rare lyder så dei sendte mennene sine ut for å sjekke kva lyden var. Mennene tok med seg gevær og gjekk ut. Plutseleg forsvann dei og dei to damene såg to skuggar som kom nærare og nærare huset. Då dei kom inn i huset kasta damenen brøddeig i fjeset på dei, og dei rømte. Sidan den gongen kom aldri nøkkane tilbake, og det er på grunn av brøddeigen dei har så stygt fjes. Snipp snapp snute så var eventyret om nøkkane ute. ”SEGNA OM FJELLA OM KAUPANGER” No skal me fortelje kvifor fjella i Kaupangerbukta er som dei er: Dei to fjella som dannar bukta er i ”verklegheita” to troll. Ein dag ville dei finna seg mat til dagen etter. Dei begynte å sjå seg om. Då fekk dei auge på ein gigantisk fisk. Så sa det eine trollet: ” Me legg oss til å sove framfor opningen slik at me stenger fisken inne, så fangar me han i morgon. Dei la seg tett inntil kvarandre og sovna. Men den gigantiske fisken var så enormt sterk, så han pressa seg i mellom dei to fjella. Morgonen etter oppdaga ein fiskar at det hadde vorte opning mellom dei to fjella. Då vart han så glad at han køyrde heilt ut til havet med båten sin. Det er difor dei to fjella dannar ei bukt no i dag, men kanskje ikkje i morgon, det er det ingen som veit. ”TROLLET SOM IKKJE TÅLTE KULDE” Det var ein gong eit stort troll som ikkje tålte kulde. Det var berre ein mann som kunne stoppe trollet , det var ein mann som vart kalla kuldemannen. Når kuldemannen drakk superdrikken sin vart pusten hans nedkjølt til – 273 grader Celsius. Ein gong skulle kuldemannen på puben med to vener. Då dei hadde sett seg ned sa den eine: ”Eg har høyrt rykte om at det bur eit digert troll ned i vatnet her!”. Då sa den andre: ”Eg skal ta trollet, for eg har så store musklar!” Rett etter han hadde sagt det kom trollet brasane inn på puben og drap den sjølvgode mannen. Den andre mannen vart og drepen av trollet. Trollet slo ned kuldemannen, men kuldemannen tok ein slurk av superdrikken , og pusta på trollet. Trollet døde og den dag i dag ligg liket i fjorden på Kaupanger. Refleksjon Generelt sett er nok skulen i dag for lite flinke til å ta med seg elevane ut i naturen. Av økonomiske omsyn vert det kanskje slik at elevane teiknar naturen når dei sit i klasserommet i staden for å gå ut og utforska den sjølv. Kaupanger skule er så heldige at dei ha naturen rett utanfor skuleporten, forholda ligg difor til rette for å ta med elevane ut i naturen. Vår viktigaste grunn til å velja denne aktiviteten var at her låg alt til rette for at elevane kunne få vera ute i naturen, noko som vi meinar er veldig viktig. Vi kunne sjølvsagt dratt inn fleire fag og meir teori. Dei faga vi har lagt vekt på er norsk, KRL, geografi og kroppsøving. Andre fag vi kan dra inn er samfunnsfag, matematikk, musikk osv. Vi valte medvitne å ikkje dra inn meir teori/fag av di det som skulle stå i sentrum her var naturen og klassemiljøet.

Photos

Kart over rute

[Previous][Up]