miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Vannressurser > Vassføring, straum og erosjon > View results > Vassføring, straum og erosjon

Not logged in.

Log in / register

Vassføring, straum og erosjon


Participant:Slemmestad ungdomsskoleParticipants page
Site:Bøbekken (Asker, Viken)Site page
Date:2000-10-11All dates
Carried out by:

MeasuredValueUnitMethod
Straumfart (gje opp farten i meter per sek.)0.39m/sStraumfartmåling
Kor mykje vatn renn i elva/bekken?0.2m³/sVassføringmåling
Dersom høg eller låg vasstand, kor mange cm over eller under normal vasstand?3cmVasstandmåling
QuestionAnswer
Kor fort renn vatnet i bekken eller elva?Roleg
Kor mykje vatn er det i innsjøen eller bekken akkurat no?Låg vasstand
Er det ferske erosjonssår i vasskanten?Ja