miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Vannressurser > Vassføring, straum og erosjon > View results > Vassføring, straum og erosjon

Not logged in.

Log in / register

Vassføring, straum og erosjon


Participant:Slemmestad ungdomsskoleParticipants page
Site:Bøbekken (Asker, Viken)Site page
Date:2000-09-08All dates
Carried out by:

MeasuredValueUnitMethod
Straumfart (gje opp farten i meter per sek.)2.64m/sStraumfartmåling
Kor mykje vatn renn i elva/bekken?1.3m³/sVassføringmåling
QuestionAnswer
Kor fort renn vatnet i bekken eller elva?Roleg
Kor mykje vatn er det i innsjøen eller bekken akkurat no?Normal vasstand
Er det ferske erosjonssår i vasskanten?Veit ikkje