miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten > View results > Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten

Not logged in.

Log in / register

Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten


Participant:Samfundets skole EgersundParticipants page
Site:Støre/Eigerøy (Eigersund, Rogaland)Site page
Station:5 (5)
Date:2019-10-01All dates
Carried out by:Jonas Eikestein

Scientific nameCommon nameComment
Kystprogrammet: Alger og ålegras
ChlorophytaGrønnalgerFastsitjande individ
RhodophytaRødalgerFastsitjande individ
PhaeophytaBrunalgarFastsitjande individ
Kystprogrammet: Spesielle brunalger
Fucus vesiculosusBlæretangFastsitjande individ
Ascophyllum nodosumGrisetangFastsitjande individ
Fucus serratusSagtangFastsitjande individ
Sargassum muticumJapansk drivtangFastsitjande individ
LaminariaTareFastsitjande individ
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger
ChlorophytaGrønnalger2-4 kvadratmeter
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann
PatellaAlbusneglDøde individ
PatellaAlbusneglLevande individ
LittorinaStrandsneglerDøde individ
LittorinaStrandsneglerLevande individ
Mytilus edulisBlåskjellDøde individ
Mytilus edulisBlåskjellLevande individ
Crustacea SamlegruppeReker, tanglopper o.a krepsdyrLevande individ
Kystprogrammet: Spesielle funn
Chondrichtyes Hai og skater samlegruppeHai og skaterEggkapsler

Show information about the species

QuestionAnswer
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen
Vegetasjonstypar i bølgeslagssonaSand og steinstrand