miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Forbruk, ressurser og fordeling > Sjekk et produkt fra råvare til avfall > View results > Sjekk et produkt fra råvare til avfall

Not logged in.

Log in / register

Sjekk et produkt fra råvare til avfall


Participant:Eiksmarka skoleParticipants page
Site:Eiksmarka skole (Bærum, Akershus)Site page
Date:2019-04-12All dates
Carried out by:Klasse 7b

QuestionAnswer
ProduktMobiltelefon
Er produktet miljømerket?Nei
Har produktet annen merkeordning, f.eks. merket "rettferdig handel"?Nei
Hvor bærekraftig produktet er økologisk?Mobiltelefoner forurenser under produksjon og når de kastes. De inneholder miljøgifter som kan ekke ut i naturen hvis de ikke blir gjenvunnet. Mobiltelefoner blir ofte byttet ut før det trengs.
Hvor bærekraftig produktet er sosialt?Det er svært dårlige arbeidsforhold for de som henter ut råstoffer til mobiltelefonene. Spesielt for de som jobber i koboltgruvene i Kongo. Det er et farlig og helseskadelig arbeid, og barn helt ned i 7- årsalderen jober der. Arbeiderne lever under grusomme forhold, med mye vold, voldtekter, prostitusjon og alkoholmisbruk. Også de som produserer telefonene på fabrikker i Kina har veldig dårlige arbeidsforhold. De jobber i 12 timer om dagen, og får ikke sitte. De har bare en liten pause hele dagen. Da får de ofte ikke tid til å spise fordi det står 300 mennesker i kø foran hver kasse i kantina. De plages med svært vonde nakker, skuldre og rygger, og de blir ofte svimle og noen svimer av på jobb. Arbeiderne bor på trange rom. 12 arbeidere deler et rom på 38 kvadratmeter. I travle perioder må de jobbe 12 timer om dagen, hver dag - også lørdager og søndager - ii en måned i strekk.
Hvor bærekraftig produktet er økonomisk?De som selger mobiltelefoner tjener mye penger, men de som jobber med å lage dem tjener svært dårlig. De som jobber i gruvene i Kongo tjener bare 15 kroner om dagen for den farlige og harde jobben de gjør!
Hvor bærekraftig produktet er økologisk? (terningkast )Terningkast 2
Hvor bærekraftig produktet er sosialt? (terningkast )Terningkast 1
Hvor bærekraftig produktet er økonomisk? (terningkast )Terningkast 2
Samlet vurdering av hvor bærekraftig produktet er (terningkast )Terningkast 2
Samlet vurdering av hvor bærekraftig produktet er Mobiltelefoner er ikke bærekraftige slik det er i dag. Vi forbrukerne bør legge press på politikere og produsenter for å få en mer rettferdig fordeling av pengene man tjener på salg av mobiltelefoner. De som skaffer råstoffene og de som lager telefonene må få bedre arbeidsforhpld og bedre lønn. Og så må vi bli flinkere til å ta vare på telefonene våre og ikke kjøpe nye hele tiden. Vi kan heller reparere dem når de går i stykker.
Kilderhttps://www.nrk.no/skole/?page=search&q=Connecting people&mediaId=17933