miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Interessekonflikter > Land, strand og vann > View results > Land, strand og vann

Not logged in.

Log in / register

Land, strand og vann


Participant:Slemmestad ungdomsskoleParticipants page
Site:Bøbekken (Asker, Viken)Site page
Date:2000-08-22»All dates
Carried out by:

QuestionAnswerComment
What is the water used for?Discharge of sewageLitt
What is the water used for?Environmental educationMye
What is the water used for?FishingLitt
What is the water used for?Recreational walkingLitt
Are any of the purposes of use conflicting?Yes 
If so, what conflicts are there?Store arealer med parkerte biler står i veien for å gå langs med eller nyte det rike dyre og plantelivet langs bekken. Privat eiendom og almenn ferdsel. Grunneier redd for forsøppling av en eventuell turveg/gangveg. Generelt utbyggingsinteresser kontra tilgjengelighet langs bekk for lokalbefolkningen som bla folk fra eldresenteret, barnehage, skoler, innbyggerne etc. 
How may the conflicts be resolved?Tett samarbeid med grunneierene, Lions, kulturetaten, skolene, vegvesenet, teknisk etat som ivareta gangveger og miljø. Planlegge løsninger og foreslå konkrete tiltak som legges frem politisk. Etablere aktivitetstilbud til ungdom, f.eks. internettcafe. 
Are there any plans which regulate the use of the area (a development plan, water use plan, coastal zone plan)?Yes 
If so, how does the plan work in practice, and how may it be improved?Det er i gjeldende reguleringsplan avsatt et smalt parkbelte på begge sider av bekken. Dette beltet er for smalt til å etablere stier/gangveger. Vi er helt avhenig av grunneierenes/senterforeningen for Rortunet's vilje og/eller kommunens prioritering til å opparbeide og holde parkbelte/turvegdrag vedlike (søppel, vegetasjon).