miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Energi > Vannkraftverk > View results > Vannkraftverk

Not logged in.

Log in / register

Vannkraftverk


Participant:Kaupanger skuleParticipants page
Site:Kaupangerelva (Sogndal, Vestland)Site page
Date:2002-01-21»All dates
Carried out by:

QuestionAnswer
Hvem har bygd kraftverket?Sognekraft
Når er den siste årsproduksjonsstatistikken fra?2001
Hva var produksjonen dette året (GWT)?347
Hvordan har vassdragsreguleringen påvirket vannføring, temperatur, vannkvalitet og naturskjønnhet?Påvirkar veldig lite , låglandsvassdrag
Har vassdragsreguleringen endret forholdene for plante og dyrelivet?Graset kan ikkje takast vekk pga fugleliv
Er det satt igang tiltak for å redusere de negative effektene av vassdragsreguleringen (f.eks. terskelbygging, steinsetting)50 000 smult blir sett ut kvart år og det er bygd terskel for å lage dam og pga skjønnheita til området.
Fysiske inngrep i vassdraget: DemningerLitt berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: Vannstandsvariasjoner i innsjøer og magasinerLitt berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: Redusert vannføring i elverMye berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: Tørrlegging av elverMye berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: KraftverkMye berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: RørgaterLitt berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: Veger og bruerLitt berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: Utfylling fra overskuddsmasser fra tunneler og lignendeLitt berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: Kraftgater med høyspentledningerLitt berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: Kommentarer:Litt berørt
Fysiske inngrep i vassdraget: Økt vannføring i elveri Veitastrondvassdraget er vasshøgda ganske høg.
Maksimal vannstand (m.o.h.)168.5
Minimal vannstand (m.o.h.)167.2
Minste vannføring (m3/s)3,5