miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Vannressurser > Vassføring, straum og erosjon > View results > Vassføring, straum og erosjon

Not logged in.

Log in / register

Vassføring, straum og erosjon


Participant:Kaupanger skuleParticipants page
Site:Kaupangerelva (Sogndal, Vestland)Site page
Station:Industrifeltet (1)
Date:2001-06-13All dates
Carried out by:

MeasuredValueUnitMethod
Straumfart (gje opp farten i meter per sek.)0.61m/sStraumfartmåling
Kor mykje vatn renn i elva/bekken?0.301m³/sVassføringmåling
QuestionAnswer
Kor fort renn vatnet i bekken eller elva?Roleg