miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Home > Vis resultater > Vannressurser > Vassføring, straum og erosjon > View results > Vassføring, straum og erosjon

Not logged in.

Log in / register

Vassføring, straum og erosjon


Participant:Kaupanger skuleParticipants page
Site:Kaupangerelva (Sogndal, Vestland)Site page
Station:Industrifeltet (1)
Date:1998-09-15All dates
Carried out by:

MeasuredValueUnitMethod
Straumfart (gje opp farten i meter per sek.)0.59m/sStraumfartmåling
Kor mykje vatn renn i elva/bekken?0.27m³/sVassføringmåling
QuestionAnswer
Kor fort renn vatnet i bekken eller elva?Roleg
Kor mykje vatn er det i innsjøen eller bekken akkurat no?Normal vasstand