Phylum: Chaetognata

Chaetognata

Other names: pilormar

Norwegian name: Pilormer

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)

Systematics :

KingdomAnimals (Animalia)
Phylum Chaetognata