Species: Greylag Goose (Anser anser)

  • Greylag Goose (Anser anser) Fred Edvard Johannes Øie (2018-01-27)
  • Greylag Goose (Anser anser) Fred Edvard Johannes Øie (2018-01-27)
  • Greylag Goose (Anser anser) Frede Thorsheim (2016-03-30)
  • Greylag Goose (Anser anser) Kjell-Magne Ellingsen (2014-05-29)