Species: Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus)

Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus)
Originator: Frode Falkenberg

Norwegian name: Hettemåke

Confusion species: Little Gull (Hydrocoloeus minutus)

Norwegian Red List 2015: Vulnerable

Sounds:


Lyd fra hettemåke © Alberto Masi

Systematics :

KingdomAnimals (Animalia)
Phylum Chordata
Subphylum  Vertebrata
Class   Birds (Aves)
Order    Charadriiformes
Family     Laridae
Genus      Chroicocephalus
Species       Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus)