Species: Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus)
Originator: Frode Falkenberg

Norwegian name: Tjeld

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)

Sounds:


Lyd fra tjeld © Alberto Masi

Systematics :

KingdomAnimals (Animalia)
Phylum Chordata
Subphylum  Vertebrata
Class   Birds (Aves)
Order    Charadriiformes
Family     Haematopodidae
Genus      Haematopus
Species       Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus)