Species: Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)

Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)
Originator: Frode Falkenberg

Other names: silkestjert

Norwegian name: Sidensvans

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)

Sounds:


Lyd fra sidensvans © Alberto Masi

Systematics :

KingdomAnimals (Animalia)
Phylum Chordata
Subphylum  Vertebrata
Class   Birds (Aves)
Order    Passerines (Passeriformes)
Family     Bombycillidae
Genus      Bombycilla
Species       Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)