Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Steigenskolen avd Nordfold
Observers:5., 6. og 7. klasse
Site:Helnessund ()
Pond:Stortjønna
Date:2013-10-01
Registered:2013-10-30
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Vet ikke
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Kommentar til funnene:Vi hadde først tatt en prøve av en annen dam hvor vi så på resultatene i forstørrelsesglass. Der var det veldig lite å finne. Pga tidsnød, fikk vi aldri studert den nye prøven før den måtte sendes inn. Vi har derfor sendt inn prøve uten å registrere funn selv...
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Taggklodafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Middels

Observation


Species:Chironomidae
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Rotifera
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Alonella excisa
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Chydorus sphaericus
Tetthet:Høy
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Copepoditt
Tetthet:Middels
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Middels
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Scapholeberis mucronata
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Simocephalus vetula
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)