Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Rognan ungdomsskole
Observers:Elever klasse 10B
Site:Hagedam ()
Pond:Pila 9
Date:2013-09-29
Registered:2013-10-29
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badekar
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Kommentar til funnene:Kunne ikke se at vi har funnet daphnia
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Ingen
Kommentar fra eksperten:Fin detritius

Observation


Species:Rotifera


Species:Nematoda indet.