Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Hovedgården ungdomsskole
Site:Gjellumvannet ()
Pond:gjellumvannet
Date:2013-10-10
Registered:2013-10-15
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie

Observation


Species:Plecoptera Samlegruppe


Species:Corixidae


Species:Daphnia


Species:Lymnaeidae


Species:Pea clam (Pisidium)


Species:Chironomidae


Species:Asellus aquaticus


Species:Gammarus lacustris


Species:Nematoda


Species:Planorbidae


Species:Nematomorpha


Species:Cladocera


Species:Hydracarina


Species:Zygoptera


Species:Trichoptera Samlegruppe