Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Skedsmo videregående skole
Observers:1DHA, 1HB,1DHC
Site:Lillestrøm ved Nittelva ()
Pond:1
Date:2013-09-13
Registered:2013-10-10
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Müllersdafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav

Measurements

Ledningsevne:266µS/m

Observation


Species:Ephemeroptera
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Chironomidae
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Turbellaria


Species:Rotifera
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Eurycercus lamellatus
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Ostracoda


Species:Biting midges (Ceratopogonidae)


Species:Hydracarina


Species:Hydracarina


Species:Trichoptera


Artsdatabanken logo
Species:Alonella nana
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Asellus
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Chydorus sphaericus
Tetthet:Høy
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Nauplie
Tetthet:Høy
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Copepoditt
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Daphnia longispina


Artsdatabanken logo
Species:Daphnia longispina
Tetthet:Høy
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Gammarus


Artsdatabanken logo
Species:Megacyclops viridis
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)