Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Jaren skole
Observers:7.klasse
Site:Jaren skole ()
Pond:Jarenvannet
Date:2013-09-27
Registered:2013-10-09
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Større vann
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Svært høy
Kommentar fra eksperten:Mye hjuldyr i prøven (asplancha)

Measurements

Ledningsevne:315µS/m

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Hirudo medicinalis


Species:Corixidae


Artsdatabanken logo
Species:Asellus aquaticus


Species:Rotifera


Artsdatabanken logo
Species:Eurycercus lamellatus
Tetthet:Middels


Species:Ostracoda


Artsdatabanken logo
Species:Gammarus lacustris


Species:Notonectidae


Artsdatabanken logo
Species:Lymnaea stagnalis


Artsdatabanken logo
Species:Nepa cinerea


Species:Gyrinidae


Species:Trichoptera Samlegruppe


Artsdatabanken logo
Species:Acroperus harpae
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Bosmina longirostris
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Bosmina longispina
Tetthet:Liten


Species:Calanoida indet.
Stage:Nauplie
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Ceriodaphnia pulchella
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Species:Chydorus sphaericus
Tetthet:Liten


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Nauplie
Tetthet:Liten


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Copepoditt
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Species:Cyclops scutifer
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Daphnia longispina
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Species:Ephemera vulgata


Artsdatabanken logo
Species:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Macrocyclops albidus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Megacyclops viridis
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Sida crystallina
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Species:Simocephalus vetula
Tetthet:Middels