Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Seter skole og barnehage
Observers:6. og 7. trinn
Site:Kongodammen ()
Pond:Husvikholka
Date:2013-09-25
Registered:2013-10-04
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående

Observation


Species:Rotifera


Species:Copepoda


Species:Nematoda


Species:Bosmina


Species:Chydoridae


Species:Daphnidae