Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Hvalstad skole
Site:Bikkjedammen ()
Pond:Bikkjemdammen
Date:2013-09-18
Registered:2013-09-26
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Vet ikke
Er det fisk i dammen?:Er ikke sikker
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kystdamdafnie
Daphnia pulex:Damdafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Svært høy

Measurements

Ledningsevne:315µS/m

Observation


Species:Ephemeroptera
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Pea clam (Pisidium)


Species:Chironomidae
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Ephemeroptera Samlegruppe


Species:Rotifera
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Argyroneta aquatica


Species:Gerridae


Species:Zygoptera


Species:Gyrinidae


Species:Trichoptera
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Odonata


Artsdatabanken logo
Species:Bosmina longirostris
Tetthet:Høy
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Ceriodaphnia pulchella
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Chydorus sphaericus
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Copepoditt
Tetthet:Middels
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Ectocyclops phaleratus
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Mesocyclops leuckarti
Tetthet:Middels
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)