Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Son skole
Observers:5c
Site:Bjørnedammen ()
Pond:Bjørnedammen
Date:2013-09-19
Registered:2013-09-26
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående

Observation


Species:Corixidae


Species:Ephemeroptera


Species:Pea clam (Pisidium sp.)


Species:Chironomidae
Comment:Larve


Species:Anisoptera


Artsdatabanken logo
Species:Rutilus rutilus
Comment:Usikker på art.


Artsdatabanken logo
Species:Dolomedes fimbriatus


Artsdatabanken logo
Species:Argyroneta aquatica


Artsdatabanken logo
Species:Argyroneta aquatica


Species:Cladocera


Species:Gerridae


Species:Trichoptera Samlegruppe