Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Son skole
Observers:5b (Øyvind)
Site:Bjørnedammen ()
Pond:Bjørnedammen
Date:2013-09-19
Registered:2013-09-26
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Høy
Kommentar fra eksperten:C. strenuus var en cop IV

Measurements

Ledningsevne:64.4µS/m

Observation


Species:Corixidae


Species:Pea clam (Pisidium)


Species:Chironomidae


Species:Plecoptera Samlegruppe


Species:Anisoptera
Comment:Nymfe, ca 5 cm lang


Species:Acari


Species:Ostracoda


Species:Chaoborus


Artsdatabanken logo
Species:Argyroneta aquatica
Comment:Gikk på vannet


Species:Zygoptera
© Øyvind Kristiansen (19.09.2013)
© Øyvind Kristiansen (19.09.2013)
(19.09.2013)
© Øyvind Kristiansen (19.09.2013)


Artsdatabanken logo
Species:Alona rectangula
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Alonella nana
Tetthet:Liten


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Nauplie
Tetthet:Middels


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Copepoditt
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Species:Cyclops strenuus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Macrocyclops albidus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Mesocyclops leuckarti
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Species:Pleuroxus truncatus
Tetthet:Middels


Species:Tubificidae/naididae

Other images

© Øyvind Kristiansen (19.09.2013)