Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Ballstad skole
Observers:10. klasse 2013/14
Site:Bruhaugvannet ()
Pond:Bruhaugvannet
Date:2013-09-24
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kystdamdafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav

Measurements

Ledningsevne:89µS/m

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Norfolk Damselfly (Coenagrion armatum)


Species:Lymnaeidae


Species:Pea clam (Pisidium)


Species:Chironomidae


Species:Ephemeroptera Samlegruppe


Species:Oligochaeta


Species:Rotifera


Artsdatabanken logo
Species:Acanthodiaptomus denticornis
Tetthet:Middels


Species:Hirudinea


Species:Plecoptera Samlegruppe


Species:Mosquito (Culicidae)


Artsdatabanken logo
Species:Gasterosteus aculeatus


Artsdatabanken logo
Species:Argyroneta aquatica


Species:Dytiscidae


Species:Gyrinidae


Species:Trichoptera Samlegruppe


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Nauplie
Tetthet:Høy


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Copepoditt
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Species:Cyclops strenuus
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Species:Daphnia galeata
Tetthet:Middels