Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Langmyra skole
Observers:7A
Site:Høgnakken/ nordre fuglesettjønn ()
Pond:Audunstjønna
Date:2013-09-18
Registered:2013-09-19
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Er ikke sikker
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Nummer på prøveglass fra dammen:19728
Kommentar til funnene:Skuffende lite liv
Daphnia magna:Kystdamdafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Ingen

Measurements

Ledningsevne:39.8µS/m

Observation


Species:Coleoptera
Stage:Adult
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Corixidae


Species:Anura
Comment:Rumpetroll/frosk


Species:Rotifera
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Plecoptera
Comment:Larve


Species:Gerridae


Species:Odonata
Comment:Larve og voksen


Species:Libellulidae
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)