Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Vågsetra barne- og ungdomsskole
Observers:5a og 5b
Site:Isdammen ()
Pond:3
Date:2013-09-17
Registered:2013-09-18
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Kommentar til funnene:Vi fant flere geleklumper som er faste, 3cm i diameter. Hva kan dette være?
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav

Measurements

Ledningsevne:52.6µS/m

Observation


Species:Anobiidae
Comment:Usikker på type bille


Species:Corixidae


Species:Daphnia


Species:Chironomidae
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Acari
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Notonecta glauca


Species:Odonata


Artsdatabanken logo
Species:Acroperus harpae
Tetthet:Middels
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Bosmina longispina
Tetthet:Middels
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Ceriodaphnia quadrangula
Tetthet:Høy
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Polyphemus pediculus
Tetthet:Middels
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Scapholeberis mucronata
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Streblocerus serricaudatus
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)