Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Sylling skole
Observers:Christine
Site:Dam ved idrettsplassen i Sylling ()
Pond:11
Date:2013-09-06
Registered:2013-09-13
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Damdafnie
Daphnia longispina:Müllersdafnie

Observation


Species:Corixidae


Species:Ephemeroptera


Species:Araneae


Species:Lacertidae


Species:Chironomidae


Species:Glossiphoniidae


Species:Anura


Species:Haemopsis sanguisuga


Species:Copepoda


Species:Gerris lacustris


Species:Bufo bufo


Species:Notonectidae


Species:Mosquito (Culicidae)


Species:Nematomorpha


Species:Diptera


Species:Hydracarina


Species:Odonata


Species:Odonata


Species:Daphnia pulex