Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Grymyr skole
Observers:5., 6. og 7. trinn
Site:Elvetangen ()
Pond:1
Date:2013-09-15
Registered:2013-12-10
Activity:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

About the observations

Type dam:Større vann
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav
Kommentar fra eksperten:5 individer av krepsdyr

Observation


Species:Rotifera
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Bosmina longispina
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Calanoida indet.
Stage:Nauplie
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Cyclopoida indet.
Stage:Nauplie
Tetthet:Middels
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Artsdatabanken logo
Species:Mesocyclops leuckarti
Tetthet:Liten
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)


Species:Tubificidae/naididae
Determined by:Bjørn Walseng (NINA)