Show results

Reporter:Universitetet i Tromsø
Observers:Universitetet i Tromsø og Statens naturoppsyn
Site:Varangerhalvøya NØ ()
Date:2013-05-14
Registered:2013-05-15
Activity:Tundra: Viltkamera

About the observations

Comments:Viltkameraet stod ute fra 13. mars til 7. april 2013, og ble satt ut i forbindelse med forskningsprosjektet: Fjellrev i Finnmark.

Measurements

Antall bilder totalt:3251pictures
Antall bilder med ett eller flere dyr:690pictures
Bildeintervall:10minutes

Observation


Species:Arctic Fox (Vulpes lagopus)
Antall bilder med arten:26


Species:White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)
Antall bilder med arten:45


Species:Wolverine (Gulo gulo)
Antall bilder med arten:22