Show results

Reporter:Vestre Jakobselv skole
Observers:5.klasse
Site:Vestre Jakobselv skole ()
Date:2014-09-29
Registered:2015-03-12
Activity:Tundra: Smågnagere

About the observations

Kommentar:Vi fikk i løpet av uka 3 gråsidemus i fellene. Disse dagene hadde vi gamle pærer liggende i fellene.

Measurements

Antall feller:15
Antall dager:5

Observation


Species:Red-backed vole (Myodes rufocanus)
Number:3