Hopp til hovedinnhold

Show results

Reporter:Greåker videregående skole
Observers:Cathrine Ringsrud
Site:Lomtjern ()
Date:2017-05-16
Activity:Planteregistreringer

Observation


Species:Polytrichum sp.
Comment:Funnet i fattigmyrområde


Artsdatabanken logo
Species:Eriophorum angustifolium
Comment:Funnet i torvmosen i fattigmyr


Artsdatabanken logo
Species:Norway Spruce (Picea abies)
Comment:Funnet i skog


Artsdatabanken logo
Species:Fir Clubmoss (Huperzia selago)
Comment:Funnet i overgang mellom skog og fattigmyr


Artsdatabanken logo
Species:Sphagnum fuscum
Comment:Funnet i fattigmyr


Species:Sphagnopsida
Comment:Fant mange torvmoser i myrområdet


Artsdatabanken logo
Species:Cowberry (Vaccinium vitis-idaea)
Comment:Funnet i skogkanten og i skogen