Hopp til hovedinnhold

Opplysninger om funn

Art Orrfugl (Tetrao tetrix) [artsinformasjon]
Dato 25.01.2009
Antall 1
Deltaker Terje Klokk
Registrert av Terje Klokk
Utført av Terje Klokk
Lokalitet Våkhåmmårn, Brekken
Kommune Røros
Fylke Trøndelag
Land Norge
Aktivitet Fugler ved foringsplassen

Vis hele registreringen