Hopp til hovedinnhold

Opplysninger om funn

Art Elg (Alces alces) [artsinformasjon]
Dato 09.02.2019
Antall 1
Deltaker Ragnhild Svenningsen
Registrert av Ragnhild Steig Svenningsen
Utført av Ragnhild Steig Svenningsen
Lokalitet Smia, Høne, Nordre Ringåsen, Norderhov
Kommune Ringerike
Fylke Buskerud
Land Norge
Aktivitet Fugler ved foringsplassen
Bilder  

Vis hele registreringen