Hopp til hovedinnhold

Opplysninger om funn

Art Elg (Alces alces) [artsinformasjon]
Dato 22.01.2019
Antall 2
Deltaker Kåre Lygre
Registrert av Kåre Lygre
Utført av Kåre Lygre
Lokalitet Solgård/Naustvoll på Gottesjord
Kommune Sørreisa
Fylke Troms
Land Norge
Aktivitet Fugler ved foringsplassen

Vis hele registreringen