Miljolare.no

Rike: Det gule riket (Chromista)

Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Eremittkreps (Paguridae)
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Muslinger (Bivalvia)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skatval (Stjørdal, Trøndelag)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Butare (Alaria esculenta)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Eikeving (Phycodrys rubens)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella vulgata)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Butare (Alaria esculenta)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Rødalger (Rhodophyta)
 
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Karplanter (Tracheophytes)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Knivskjell (Solenidae)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Pollpryd (Codium fragile)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
««første 16-30 av 9064 siste»»