Miljolare.no

Familie: Jordrøykfamilien (Fumariaceae)

Når kommer våren?
13.08.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
06.08.2019 Blomstring jordrøyk
 
Når kommer våren?
23.04.2019
Charlotte Bakke
Mølen (Larvik, Vestfold)
21.04.2019 Blomstring slåpetorn
21.04.2019 Blomstring skjørbuksurt
21.04.2019 Blomstring lerkespore
21.04.2019 Blomstring fjærekoll
 
Når kommer våren?
12.07.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.07.2018 Blomstring åkergråurt
09.07.2018 Blomstring jordrøyk
12.07.2018 Blomstring gullris
 
Når kommer våren?
08.05.2018
Charlotte Bakke
Jomfruland (Kragerø, Telemark)
05.05.2018 Blomstring vårarve
05.05.2018 Ankomst taksvale
05.05.2018 Blomstring lerkespore
 
Når kommer våren?
14.07.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.07.2017 Blomstring jordrøyk
 
Livet i fjæra
15.10.2015
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Hordaland)
Gulsåleskogsnegl (Arion distinctus)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Mosdyr (Bryozoa)
Bruskfisk (Chondrichtyes)
Krusflik (Chondrus crispus)
Fingerlerkespore (Corydalis pumila)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Brunsli, Perlesli (Ectocarpaceae Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Østers (Ostreidae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Ungarsk syrin (Syringa josikaea)
Grisetangdokke (Vertebrata lanosa)
 
Når kommer våren?
18.06.2015
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.06.2015 Blomstring grasstjerneblom
18.06.2015 Blomstring hanekam
18.06.2015 Blomstring jordrøyk
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Hul-lerkespore (Corydalis cava)
Når kommer våren?
22.04.2015
Charlotte Bakke
Jomfruland (Kragerø, Telemark)
21.04.2015 Blomstring lerkespore
21.04.2015 Blomstring nyresoleie
21.04.2015 Ankomst vipe
21.04.2015 Blomstring vårkål
 
Når kommer våren?
26.06.2014
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
25.06.2014 Blomstring jordrøyk
26.06.2014 Blomstring rome
 
Når kommer våren?
29.05.2014
Tove Hamre
Sagåsen (Eidskog, Hedmark)
(Enga)
29.05.2014 Blomstring bakkesoleie
29.05.2014 Blomstring hagelupin
29.05.2014 Blomstring hundekjeks
29.05.2014 Blomstring jordrøyk
29.05.2014 Blomstring krypsoleie
 
Når kommer våren?
29.05.2014
Charlotte Bakke
Stilnestangen - Ytre Strandvei (Kragerø, Telemark)
19.05.2014 Blomstring blodstorkenebb
19.05.2014 Blomstring engtjæreblom
19.05.2014 Blomstring fjærekoll
19.05.2014 Blomstring jordrøyk
19.05.2014 Blomstring rødkløver
19.05.2014 Blomstring tunbalderbrå
 
Når kommer våren?
23.05.2013
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
05.05.2013 Gåsunger selje
10.05.2013 Ankomst linerle
18.05.2013 Ankomst gjøk
13.05.2013 Bladsprett (musøre) hegg
15.05.2013 Blomstring gulveis
19.05.2013 Blomstring lerkespore
19.05.2013 Blomstring gjøkesyre
19.05.2013 Blomstring maiblom
 
Når kommer våren?
15.05.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Tromsø, Strandvegen (Tromsø, Troms)
11.05.2013 Blomstring selje
09.05.2013 Blomstring hagenøkleblom
09.05.2013 Blomstring lerkespore
12.05.2013 Blomstring krokusslekta
 
Når kommer våren?
19.06.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Tromsø, Strandvegen (Tromsø, Troms)
01.05.2012 Blomstring snøklokke
05.05.2012 Blomstring hagenøkleblom
26.05.2012 Blomstring bekkeblom
12.06.2012 Blomstring ballblom
05.05.2012 Blomstring hagenøkleblom
06.06.2012 Blomstring hegg
07.06.2012 Blomstring fjellfiol
18.05.2012 Blomstring lerkespore
26.05.2012 Bladsprett (musøre) rogn
13.05.2012 Bladsprett (musøre) hegg
26.05.2012 Bladsprett (musøre) bjørk
05.06.2012 Voksenstadiet stikkeveps
 
1-15 av 36 siste»»