Miljolare.no

Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)

Når kommer våren?
11.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.04.2019 Første observasjon svartskogsnegl
01.04.2019 Blomstring rosettkarse
02.04.2019 Blomstring markfrytle
06.04.2019 Blomstring tysbastslekta
 
Når kommer våren?
08.04.2019
Charlotte Bakke
Årebrot (Haugesund, Rogaland)
03.04.2019 Voksenstadiet svartskogsnegl
03.04.2019 Blomstring kusymre
03.04.2019 Blomstring jonsokkoll
03.04.2019 Bladsprett (musøre) hassel
03.04.2019 Blomstring gravmyrt
 
Når kommer våren?
31.03.2019
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
31.03.2019 Voksenstadiet hårsnegl
 
Når kommer våren?
24.03.2019
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
24.03.2019 Larver brunskogsnegl
 
Snegler
27.09.2018
Haugenstua skole
Haugenstua (Oslo)
Oransjeskogsnegl (Arion fuscus)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum)
Snegler
20.09.2018
Haugenstua skole
Haugenstua (Oslo)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum)
Boakjølsnegl (Limax maximus)
Snegler
17.07.2018
Rasmus Stoltenberg
Sentrum (Krødsherad, Buskerud)
Vinbergsnegl (Helix pomatia)
Fremmede arter
18.06.2018
Sandvika videregående skole
Skolevei (Bærum, Akershus)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Kanadagås (Branta canadensis)
Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Legepestrot (Petasites hybridus)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
 
Snegler
03.06.2018
Jorunn Valle
Espeland (Lindås, Hordaland)
Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 
Når kommer våren?
03.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
02.06.2018 Første observasjon svartkjølsnegl
02.06.2018 Voksenstadiet svartkjølsnegl
03.06.2018 Blomstring rødkløver
03.06.2018 Blomstring ryllik
03.06.2018 Blomstring prestekrage
03.06.2018 Blomstring hvitkløver
03.06.2018 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
29.05.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
28.05.2018 Voksenstadiet bergsnegl
28.05.2018 Voksenstadiet stankelbein
 
Fremmede arter
25.05.2018
Høgskolen i Sørøst-Norge avd Vestfold
(Horten, Vestfold)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
 
Fremmede arter
25.05.2018
Høgskolen i Sørøst-Norge avd Vestfold
(Horten, Vestfold)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Fremmede arter
25.05.2018
Høgskolen i Sørøst-Norge avd Vestfold
(Horten, Vestfold)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Perleberberis (Berberis aggregata)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Planteriket (Plantae)
 
Når kommer våren?
24.05.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
23.05.2018 Voksenstadiet boakjølsnegl
 
1-15 av 624 siste»»