Miljolare.no

Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)

Når kommer våren?
21.05.2018
Charlotte Bakke
Oklungen (Porsgrunn, Telemark)
20.05.2018 Voksenstadiet vinbergsnegl
 
Når kommer våren?
13.05.2018
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Telemark)
13.05.2018 Voksenstadiet krattsnegl
 
Snegler
12.05.2018
Jorunn Valle
Espeland (Lindås, Hordaland)
Svartskogsnegl (Arion ater)
 
Når kommer våren?
11.05.2018
Kaland barne- og ungdomsskule
Fonnes (Austrheim, Hordaland)
11.05.2018 Første observasjon hagesnegl
11.05.2018 Blomstring engkarse
11.05.2018 Blomstring blåbær
11.05.2018 Første observasjon flaggermus
11.05.2018 Blomstring løvetannslekta
 
Når kommer våren?
11.05.2018
Kaland barne- og ungdomsskule
Fonnes (Austrheim, Hordaland)
11.05.2018 Blomstring skogsnelle
11.05.2018 Blomstring selje
11.05.2018 Blomstring hestehov
11.05.2018 Voksenstadiet gresshumle
11.05.2018 Første observasjon brunskogsnegl
11.05.2018 Voksenstadiet humler
11.05.2018 Blomstring engkarseslekta
11.05.2018 Voksenstadiet dagsommerfugler
 
Snegler
05.05.2018
Jorunn Valle
Espeland (Lindås, Hordaland)
Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger)
 
Når kommer våren?
09.05.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
09.05.2018 Larver nettkjølsnegl
09.05.2018 Blomstring knollerteknapp
 
Når kommer våren?
04.05.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
27.04.2018 Første observasjon krattsnegl
27.04.2018 Voksenstadiet krattsnegl
27.04.2018 Blomstring hårfrytle
 
Når kommer våren?
03.05.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
02.05.2018 Voksenstadiet svartskogsnegl
02.05.2018 Ankomst sangsvane
02.05.2018 Voksenstadiet engtordivel
 
Når kommer våren?
02.05.2018
Vollebekk skole
(Oslo)
02.05.2018 Voksenstadiet hagesnegl
Når kommer våren?
02.05.2018
Vollebekk skole
(Oslo)
01.05.2018 Første observasjon hagesnegl
Når kommer våren?
29.04.2018
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
29.04.2018 Larver brunskogsnegl
 
Når kommer våren?
23.04.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
22.04.2018 Bladsprett (musøre) solbær
22.04.2018 Voksenstadiet dagpåfugløye
22.04.2018 Voksenstadiet brunskogsnegl
 
Når kommer våren?
21.04.2018
Charlotte Bakke
Kvalsvik-området (Haugesund, Rogaland)
19.04.2018 Voksenstadiet hagesnegl
 
Når kommer våren?
18.04.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.04.2018 Bladsprett (musøre) hassel
18.04.2018 Første observasjon brun × svartskogsnegl (hybrid)
 
1-15 av 609 siste»»