Miljolare.no

Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)

Snegler
17.07.2018
Rasmus Stoltenberg
Sentrum (Krødsherad, Buskerud)
Vinbergsnegl (Helix pomatia)
Fremmede arter
18.06.2018
Sandvika videregående skole
Skolevei (Bærum, Akershus)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Kanadagås (Branta canadensis)
Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Legepestrot (Petasites hybridus)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
 
Snegler
03.06.2018
Jorunn Valle
Espeland (Lindås, Hordaland)
Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 
Når kommer våren?
03.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
02.06.2018 Første observasjon svartkjølsnegl
02.06.2018 Voksenstadiet svartkjølsnegl
03.06.2018 Blomstring rødkløver
03.06.2018 Blomstring ryllik
03.06.2018 Blomstring prestekrage
03.06.2018 Blomstring hvitkløver
03.06.2018 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
29.05.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
28.05.2018 Voksenstadiet bergsnegl
28.05.2018 Voksenstadiet stankelbein
 
Fremmede arter
25.05.2018
Høgskolen i Sørøst-Norge avd Vestfold
(Horten, Vestfold)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
 
Fremmede arter
25.05.2018
Høgskolen i Sørøst-Norge avd Vestfold
(Horten, Vestfold)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Fremmede arter
25.05.2018
Høgskolen i Sørøst-Norge avd Vestfold
(Horten, Vestfold)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Perleberberis (Berberis aggregata)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Planteriket (Plantae)
 
Når kommer våren?
24.05.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
23.05.2018 Voksenstadiet boakjølsnegl
 
Når kommer våren?
21.05.2018
Charlotte Bakke
Oklungen (Porsgrunn, Telemark)
20.05.2018 Voksenstadiet vinbergsnegl
 
Når kommer våren?
13.05.2018
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Telemark)
13.05.2018 Voksenstadiet krattsnegl
 
Snegler
12.05.2018
Jorunn Valle
Espeland (Lindås, Hordaland)
Svartskogsnegl (Arion ater)
 
Når kommer våren?
11.05.2018
Kaland barne- og ungdomsskule
Fonnes (Austrheim, Hordaland)
11.05.2018 Første observasjon hagesnegl
11.05.2018 Blomstring engkarse
11.05.2018 Blomstring blåbær
11.05.2018 Første observasjon flaggermus
11.05.2018 Blomstring løvetannslekta
 
Når kommer våren?
11.05.2018
Kaland barne- og ungdomsskule
Fonnes (Austrheim, Hordaland)
11.05.2018 Blomstring skogsnelle
11.05.2018 Blomstring selje
11.05.2018 Blomstring hestehov
11.05.2018 Voksenstadiet gresshumle
11.05.2018 Første observasjon brunskogsnegl
11.05.2018 Voksenstadiet humler
11.05.2018 Blomstring engkarseslekta
11.05.2018 Voksenstadiet dagsommerfugler
 
Snegler
05.05.2018
Jorunn Valle
Espeland (Lindås, Hordaland)
Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger)
 
1-15 av 618 siste»»