Miljolare.no

Familie: Gjøkesyrefamilien (Oxalidaceae)

Kartlegg planter i utvalgte naturtyper
23.08.2006
Grevlingen skole og kultursenter
Kjøvangen (Vestby, Viken)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Alm (Ulmus glabra)
Korsved (Viburnum opulus)
Når kommer våren?
02.06.2006
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
24.05.2006 Ankomst gjøk
18.05.2006 Blomstring bakkesoleie
25.05.2006 Blomstring gjøkesyre
30.05.2006 Blomstring rød jonsokblom
28.05.2006 Ankomst rugde
18.05.2006 Ankomst rugde
20.05.2006 Ankomst måker
24.05.2006 Blomstring forglemmegei
Når kommer våren?
18.05.2006
Linesøy skole
Lines (Åfjord, Trøndelag)
11.05.2006 Blomstring vårpengeurt
11.05.2006 Blomstring filtkattefot
08.05.2006 Blomstring gjøkesyre
24.03.2006 Ankomst svarttrost
Planteregistreringer
29.08.2005
Fjell ungdomsskule
Bildøy (Øygarden, Vestland)
Lønneslekta (Acer)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Hassel (Corylus avellana)
Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Furu (Pinus sylvestris)
Tepperot (Potentilla erecta)
Eik (Quercus)
Vier (Salix sp.)
Torvmoser (Sphagnum sp.)
Snelleplanter (Sphenopsida)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Planteregistreringer
29.08.2005
Fjell ungdomsskule
Bildøy (Øygarden, Vestland)
Lønneslekta (Acer)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Hassel (Corylus avellana)
Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Furu (Pinus sylvestris)
Tepperot (Potentilla erecta)
Eik (Quercus)
Vier (Salix sp.)
Torvmoser (Sphagnum sp.)
Snelleplanter (Sphenopsida)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Planteregistreringer
28.08.2005
Fjell ungdomsskule
Bildøy (Øygarden, Vestland)
Lønneslekta (Acer)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bjørnekam (Blechnum spicant)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Hassel (Corylus avellana)
Storkrekling (Empetrum nigrum subsp. nigrum)
Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Furu (Pinus sylvestris)
Bjørnemose (Polytrichum sp.)
Tepperot (Potentilla erecta)
Eik (Quercus)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Vier (Salix sp.)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Hestehov (Tussilago farfara)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Planteregistreringer
29.08.2005
Fjell ungdomsskule
Bildøy (Øygarden, Vestland)
Lønneslekta (Acer)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Furu (Pinus sylvestris)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Planteregistreringer
11.05.2005
Fjell ungdomsskule
Bildøy (Øygarden, Vestland)
Lønneslekta (Acer)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Torvmoser (Sphagnum sp.)
Når kommer våren?
27.05.2005
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
27.05.2005 Blomstring arve
27.05.2005 Blomstring bekkekarse
27.05.2005 Blomstring markjordbær
27.05.2005 Blomstring enghumleblom
27.05.2005 Blomstring bakkesoleie
27.05.2005 Blomstring skogstjerneblom
27.05.2005 Blomstring myrfiol
27.05.2005 Blomstring skogfiol
26.04.2005 Blomstring maigull
15.05.2005 Ankomst gjøk
15.05.2005 Blomstring gjøkesyre
18.05.2005 Blomstring hegg
22.05.2005 Blomstring liljekonvall
27.05.2005 Blomstring stjerneblomslekta
Når kommer våren?
06.05.2004
Lister videregående skole/Avd Kvinesdal
Faret-Gullestad (Kvinesdal, Agder)
28.04.2004 Bladsprett (musøre) selje
01.05.2004 Bladsprett (musøre) rogn
29.04.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2004 Blomstring engkarse
29.04.2004 Blomstring gjøkesyre
03.05.2004 Bladsprett (musøre) spisslønn
04.05.2004 Blomstring alm
01.05.2004 Blomstring vinterkarse
04.05.2004 Blomstring stemorsblom
30.04.2004 Voksenstadiet neslesommerfugl
01.05.2004 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
05.05.2004 Bladsprett (musøre) oreslekta
Når kommer våren?
04.05.2004
Linesøy skole
Lines (Åfjord, Trøndelag)
23.04.2004 Blomstring gjøkesyre
28.04.2004 Blomstring hegg
02.05.2004 Blomstring filtkattefot
Planteregistreringer
04.06.2002
Sunnylven skule
Litlegjerde (Stranda, Møre og Romsdal)
(Skog )
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Ormetelg (Dryopteris filix-mas)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Markjordbær (Fragaria vesca)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Gran (Picea abies)
Furu (Pinus sylvestris)
Osp (Populus tremula)
Tepperot (Potentilla erecta)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Engsyre (Rumex acetosa)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Skogstjerne (Trientalis europaea)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)
Veronika (Veronica sp.)
Myrfiol (Viola palustris)
Når kommer våren?
07.05.2003
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
07.05.2003 Blomstring gjøkesyre
06.05.2003 Ankomst svarthvit fluesnapper
22.04.2003 Ankomst bokfink
05.05.2003 Blomstring maigullslekta
07.05.2003 Blomstring frytleslekta
22.04.2001 Bladsprett (musøre) oreslekta
06.05.2003 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
06.05.2003
Lister videregående skole/Avd Kvinesdal
Faret-Gullestad (Kvinesdal, Agder)
30.04.2003 Blomstring gjøkesyre
22.04.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
Når kommer våren?
22.04.2002
Buøy skole
Buøy skolegård (Stavanger, Rogaland)
28.02.2002 Ankomst svarttrost
19.04.2002 Ankomst stær
04.04.2002 Bladsprett (musøre) bjørk
11.04.2002 Blomstring gjøkesyre
04.04.2002 Bladsprett (musøre) rogn
11.04.2002 Blomstring hvitveis
07.03.2002 Blomstring hestehov
05.04.2002 Blomstring løvetannslekta
««første 166-179 av 179