Miljolare.no

Art: Liten grønndott (Spongomorpha aeruginosa)

Planter i og ved saltvatn
07.06.2007
Skjelnan skole
Fjæra på Skjelnan (Tromsø, Troms)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Vanlig kjerringhår (Desmarestia aculeata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Søl (Palmaria palmata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Liten grønndott (Spongomorpha aeruginosa)
Grønndott-artar (Spongomorpha sp.)