Miljolare.no

Rekke: Svamper (Porifera)

Livet i fjæra
24.05.2022
Randaberg videregående skole
Dusavik (Randaberg, Rogaland)
Sjøroser (Actinaria)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Svamper (Porifera)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Svamper (Porifera)
Svømmekrabber (Portunidae)
Livet i fjæra
04.06.2020
Berit Frøyland Gomo
kallagbakken (Stavanger, Rogaland)
Svamper (Porifera)
 
Livet i fjæra
11.06.2019
Utheim skole
Kårvåg (Averøy, Møre og Romsdal)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Soppriket (Fungi)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slimmakk (Nemertini)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svamper (Porifera)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Knivskjell (Solenidae)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Karplanter (Tracheophytes)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Smådyr i fjøra
24.05.2018
Markaplassen skole
Hansbakkfjæra (Trondheim, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Fjæremark (Arenicola marina)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Snegler (Gastropoda)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Måker (Laridae sp.)
Meitemark (Lumbricidae)
Bløtdyr (Mollusca)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjellfamilien (Mytilidae)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Tangsprell (Pholis gunnellus)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Svamper (Porifera)
 
Livet i fjæra
20.09.2017
Sandnes skole
Dybdalstrand (Arendal, Agder)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum)
Krasing (Corallina officinalis)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Nettsnegler (Nassarius)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Svamper (Porifera)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Livet i fjæra
20.09.2017
Sandnes skole
Dybdalstrand (Arendal, Agder)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Svamper (Porifera)
Livet i fjæra
02.06.2017
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Krepsdyr (Crustacea)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svamper (Porifera)
Flimmermakk (Turbellaria)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
31.05.2017
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Mosdyr (Bryozoa)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Svamper (Porifera)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
31.05.2017
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Snegler (Gastropoda)
Krusblekke (Phyllophora pseudoceranoides)
Svamper (Porifera)
Livet i fjæra
09.06.2016
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Svamper (Porifera)
 
Livet i fjæra
18.09.2015
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Svamper (Porifera)
 
Livet i fjæra
07.10.2015
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Viken)
Hoppekreps (Copepoda)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Gjelvtang (Fucus evanescens)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Svamper (Porifera)
Sjøtenner (Scaphopoda)
Livet i fjæra
30.09.2015
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Grønnalger (Chlorophyta)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Svamper (Porifera)
Knivskjell (Solenidae)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Livet i fjæra
30.09.2015
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Svamper (Porifera)
1 - 15 av 40 siste»»