Miljolare.no

Familie: Soleiefamilien (Ranunculaceae)

Planteregistreringer
26.08.2019
Universitetet i Stavanger
Espelandveien 240 (Sandnes, Rogaland)
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)
Småtranebær (Oxycoccus microcarpus)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
 
Når kommer våren?
04.07.2019
Kristoffer Næss
Grøumveien 286 (Re, Vestfold)
30.04.2019 Reirbygging vipe
18.04.2019 Sang for første gang vipe
18.04.2019 Ankomst vipe
17.04.2019 Reirbygging tjeld
22.03.2019 Sang for første gang tjeld
06.03.2019 Ankomst tjeld
22.04.2019 Reirbygging stær
14.03.2019 Sang for første gang stær
14.03.2019 Ankomst stær
30.05.2019 Reirbygging linerle
25.04.2019 Sang for første gang linerle
19.03.2019 Ankomst linerle
17.04.2019 Blomstring hvitveis
29.05.2019 Blomstring hestehov
24.05.2019 Blomstring bjørk
09.05.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
23.05.2019 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
23.06.2019
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Oppland)
15.04.2019 Blomstring vårpengeurt
25.03.2019 Ankomst svarttrost
15.05.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.04.2019 Ankomst stær
06.04.2019 Ankomst rødvingetrost
30.03.2019 Ankomst rødstrupe
25.03.2019 Ankomst ringdue
27.04.2019 Blomstring marianøkleblom
17.05.2019 Blomstring liljekonvall
06.04.2019 Ankomst jernspurv
14.04.2019 Blomstring hvitveis
06.04.2019 Blomstring hestehov
22.04.2019 Blomstring gullstjerne
15.04.2019 Blomstring engfiol
25.03.2019 Sang for første gang bokfink
25.03.2019 Ankomst bokfink
06.04.2019 Blomstring blåveis
03.04.2019 Ankomst bjørkefink
22.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2019 Voksenstadiet marihøner
 
Planteregistreringer
14.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Hårfrytle (Luzula pilosa)
Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Engsyre (Rumex acetosa)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
 
Fenologi på Nordkalotten
08.06.2019
Alta ungdomsskole
(Alta, Finnmark)
08.06.2019 Blomstring ballblom
Når kommer våren?
06.06.2019
Åshild Horseide Svenke
Hage, Spillum (Namsos, Nord-Trøndelag)
01.06.2019 Blomstring syrin
29.05.2019 Sang for første gang grønnsisik
04.06.2019 Sang for første gang gjøk
28.05.2019 Blomstring duppesoleie
28.05.2019 Blomstring ballblom
 
Planteregistreringer
06.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Smalsoldogg (Drosera anglica)
Småtranebær (Oxycoccus microcarpus)
Tettegrasslekta (Pinguicula)
Torvmoser (Sphagnum)
Når kommer våren?
04.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
04.06.2019 Blomstring skogstorkenebb
04.06.2019 Blomstring maiblom
04.06.2019 Blomstring krypsoleie
04.06.2019 Blomstring jonsokkoll
04.06.2019 Blomstring hagelupin
 
Når kommer våren?
01.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.06.2019 Blomstring hanekam
01.06.2019 Blomstring grøftesoleie
01.06.2019 Blomstring grasstjerneblom
01.06.2019 Blomstring lodnegrasslekta
 
Når kommer våren?
29.05.2019
Charlotte Bakke
Hovenga (Porsgrunn, Telemark)
29.05.2019 Blomstring småsyre
29.05.2019 Blomstring skvallerkål
29.05.2019 Blomstring rødkløver
29.05.2019 Blomstring krypsoleie
29.05.2019 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
28.05.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
19.05.2019 Blomstring grøftesoleie
23.05.2019 Blomstring beitesvever
 
Når kommer våren?
22.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
22.05.2019 Bladsprett (musøre) trollhegg
22.05.2019 Blomstring tepperot
22.05.2019 Blomstring rogn
22.05.2019 Bladsprett (musøre) osp
22.05.2019 Blomstring hundekjeks
22.05.2019 Blomstring bakkesoleie
 
Når kommer våren?
22.05.2019
Charlotte Bakke
Gunneklev (Porsgrunn, Telemark)
19.05.2019 Blomstring bakkesoleie
 
Planteregistreringer
14.05.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Kjeldevatnet)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Markjordbær (Fragaria vesca)
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Hegg (Prunus padus)
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Skogstjerne (Trientalis europaea)
Når kommer våren?
11.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.05.2019 Blomstring stankstorkenebb
11.05.2019 Blomstring ramsløk
11.05.2019 Blomstring kristtorn
10.05.2019 Blomstring engsoleie
 
1-15 av 2448 siste»»