Miljolare.no

Artstre

Når kommer våren?
24.05.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
24.05.2019 Blomstring bleikveronika
 
Når kommer våren?
24.05.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
23.05.2019 Første observasjon svartskogsnegl
 
Når kommer våren?
24.05.2019
Anita
Nesland (Froland, Aust-Agder)
24.05.2019 Ankomst tårnseiler
 
Sommerfugler i Norge
23.05.2019
Hans Chr. Røgler
Hvalstadåsen (Asker, Akershus)
Oliventannspinner (Peridea anceps)
Når kommer våren?
24.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.05.2019 Blomstring tettegras
24.05.2019 Blomstring myrtistel
24.05.2019 Blomstring kystmaure
24.05.2019 Blomstring hårsveve
 
Når kommer våren?
24.05.2019
Gerd Netland
Netlandsvegen 89 (Kvinnherad, Hordaland)
24.05.2019 Sang for første gang makrellterne
24.05.2019 Ankomst makrellterne
 
Sommerfugler i Norge
24.05.2019
Frode Falkenberg
Sørborg (Bergen, Hordaland)
Skogbåndvikler (Capua vulgana)
Coleophora
Hasselmunkefly (Colocasia coryli)
Busklundfly (Lacanobia thalassina)
Nematopogon swammerdamella
Tannmåler (Odontopera bidentata)
Bred skumringsmåler (Plagodis pulveraria)
Pleurota bicostella
Vandrekålmøll (Plutella xylostella)
 
Fenologi på Nordkalotten
24.05.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Kautokeino - Guovdageaidnu, Finnmark)
24.05.2019 Blomstring tyttebær
24.05.2019 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
24.05.2019 Første observasjon løvsanger
24.05.2019 Første observasjon humler
24.05.2019 Første observasjon blåstrupe
10.05.2019: Isfrie vann
24.05.2019: Snøen borte fra bakken
Fugler ved foringsplassen
24.05.2019
Randi Holien
Holien gard, øye (Vang, Oppland)
Kjøttmeis (8)
Bjørkefink (6)
Dompap (6)
Kjernebiter (6)
Blåmeis (4)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (1)
 
Planteregistreringer
24.05.2019
Bergen katedralskole
Bergen sentrum - Heggebakken (Bergen, Hordaland)
Frøplanter (Spermatophyte)
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Soppriket (Fungi)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
Krepsdyr (Crustacea)
 
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
Krepsdyr (Crustacea)
 
1-15 av 166555 siste»»