Miljolare.no

Artstre

Store gamle trær
25.10.2002
Stokke ungdomsskole
Stokke Ungdomsskole (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
(Pikåsveien 36)
Furu (Pinus sylvestris)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(10 )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(9 )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Krabber (Brachyura)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunrotte (Rattus norvegicus)
Knivskjell (Solenidae)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(8 )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(7 )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(Nordheim )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(Norsafe )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(4 )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(3 )
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(2 )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2002
Tromøy ungdomsskole
Tybakken/Sofienlund (Arendal, Agder)
(1 )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Ålegras (Zostera marina)
Store gamle trær
15.10.2002
Stokke ungdomsskole
Stokke Ungdomsskole (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
(stokke, mårveien 34)
Bjørk (Betula pubescens)
Store gamle trær
15.10.2002
Stokke ungdomsskole
Stokke Ungdomsskole (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
(bokemoa (moa plassen ca 22 m NV for flaggstanga))
Bøkefamilien (Fagaceae)
Store gamle trær
15.10.2002
Stokke ungdomsskole
Stokke Ungdomsskole (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
(tenvikveien, Nøtterøy)
Lind (Tilia cordata)
Store gamle trær
22.10.2002
Stokke ungdomsskole
Stokke Ungdomsskole (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
(ganske langt vest på moaplassen ved et annet gammelt bjørke tre tre)
Bjørk (Betula pubescens)
««første 167746-167749 av 167749