Miljolare.no

Artstre

Fugleliv langs kyst og vatn
18.09.1990
Fusa videregående skole
Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)
Måker (Laridae sp.)
Pattedyr i og ved vatn
12.09.1999
Holmestrand videregående skole
Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Bever (Castor fiber)
Pattedyr i og ved vatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
(1)
Elg (Alces alces)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Pattedyr i og ved vatn
25.09.1996
Farris videregående skole
Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Hare (Lepus timidus)
Pattedyr i og ved vatn
27.05.1994
Askim videregående skole
Ledengstjern (Marker, Østfold)
Bever (Castor fiber)
Mink (Neovison vison)
Pattedyr i og ved vatn
10.06.1993
Eikeli videregående skole
Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Mink (Neovison vison)
Pattedyr i og ved vatn
05.09.1991
Bygland skogskule/KVS Lyngdal
Prestvatn (Bygland, Aust-Agder)
Bever (Castor fiber)
Pattedyr i og ved vatn
11.09.1991
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Pattedyr i og ved vatn
24.10.1990
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Pattedyr i og ved vatn
29.09.1993
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Pattedyr i og ved vatn
16.09.1991
Haugesund Maritime Tekniske videregående skole
Reiarsvatnet (Karmøy, Rogaland)
Hjort (Cervus elaphus)
Pattedyr i og ved vatn
28.08.1990
Fosen videregående skole
Koltjønna (Bjugn, Sør-Trøndelag)
Sorex sp.
Pattedyr i og ved vatn
02.09.1993
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Oter (Lutra lutra)
Pattedyr i og ved vatn
30.08.1989
Setesdal Videregåande skule avd Hornnes
Store Bjørnevatnet (Valle, Aust-Agder)
Lemen (Lemmus lemmus)
Røyskatt (Mustela erminea)
Sau (Ovis aries)
Plankton i ferskvatn
07.06.2000
Hvam videregående skole
Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
(Dammen )
Midd (Acari)
Calanoida
Dafnier (Daphnia)
Hjuldyr (Rotifera)
««første 167746-167749 av 167749