Miljolare.no

Rekke: Rødalger (Rhodophyta)

 • Krusflik (Chondrus crispus) Stein Mortensen
 • Vanlig fjærehinne (Porphyra umbilicalis) Per Arvid Åsen (1980)
 • Rødkluft (Polyides rotunda) Per Arvid Åsen (1980)
 • Rødalger (Rhodophyta) Siri Skoglund (14.12.2012)
 • Svartkluft (Furcellaria lumbricalis) Stein Mortensen
 • Vorteflik (Mastocarpus stellatus) Per Arvid Åsen (1980)
 • Sjøris (Ahnfeltia plicata) Per Arvid Åsen (1980)
 • Fjæreblod (Hildenbrandia rubra) Stein Mortensen
 • Smalving (Membranoptera alata) Per Arvid Åsen (1980)
 • Krasing (Corallina officinalis) Stein Mortensen
 • Vorterugl (Lithothamnion glaciale) Stein Mortensen
 • Fjørehinne (Porphyra) Stein Mortensen
 • Rekeklo-artar (Ceramium sp.)
 • Peparalge (sjå merknad) (Osmundea truncata) Per Arvid Åsen (1980)
 • Lang teinebusk (Rhodomela lycopodioides)
 • Raudlo (Bonnemaisonia hamifera) Per Arvid Åsen (1980)
 • Fagerving (Delesseria sanguinea) Stein Mortensen
 • Pollris (Gracilaria gracilis) Per Arvid Åsen
 • Fiskeløk (Cystoclonium purpureum) Per Arvid Åsen (1980)
 • Rødsleipe (Nemalion helminthoides) Per Arvid Åsen (1980)
 • Vanlig rosenrør (Lomentaria clavellosa) Per Arvid Åsen (1980)
 • Tannskåring (Odonthalia dentata) Per Arvid Åsen (1980)
 • Teinebusk (Rhodomela confervoides) Per Arvid Åsen (1980)
 • Buska havpryd (Aglaothamnion sepositum) Per Arvid Åsen (1980)
 • Eikeving (Phycodrys rubens) Stein Mortensen
 • Bendelsleipe (Dumontia contorta) Per Arvid Åsen (1980)
 • Draugskjegg (Devaleraea ramentacea) Per Arvid Åsen (1980)
 • Søl (Palmaria palmata) Stein Mortensen
 • Grisetangdokke (Vertebrata lanosa) Per Arvid Åsen (1980)
 • Dokke-slekta (Polysiphonia) Per Arvid Åsen (1980)
 • Rosenrøyr- slekta (Lomentaria) Per Arvid Åsen (1980)
 • Batrachospermum
 • Teinebusk (Rhodomela) Per Arvid Åsen (1980)
 • Audouinella
 • Rekekloslekta (Ceramium) Stein Mortensen
 • Krusblekke (Phyllophora pseudoceranoides) Per Arvid Åsen (1980)
 • Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum) Stein Mortensen