Miljolare.no

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Hornblad (Ceratophyllum demersum)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Takrør (Phragmites australis)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Brunskjene (Schoenus ferrugíneus)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Hesterumpe (Hippuris vulgaris)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Kjempesnelle (Equisetum telmatéia)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Vasspestslekta (Elodea sp.)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Hjertetjernaks (Potamogeton perfoliatus)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Kildetjønnaks (Potamogeton coloratus)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Krustjernaks (Potamogeton crispus)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Sjøsivaks (Scirpus lacustris)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Tjernaks (Potamogeton natans)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Takrør (Phragmites australis)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)
Bjørkeslekta (Betula sp.)06.09.198906.09.1989Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Einstape (Pteridium aquilinum)06.09.198906.09.1989Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Røsslyng (Calluna vulgaris)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Rogn (Sorbus aucuparia)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Botnegras (Lobelia dortmanna)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Tjernaks (Potamogeton natans)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Furuslekta (Pinus sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Granslekta (Picea sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Osp (Populus tremula)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Bjørkeslekta (Betula sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Vier (Salix sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Takrør (Phragmites australis)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)08.09.199208.09.1992Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)08.09.199208.09.1992Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Tjønnaks (Potamogeton sp.)05.09.199405.09.1994Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)05.09.199405.09.1994Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Takrør (Phragmites australis)05.09.199405.09.1994Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Lønneslekta (Acer sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Einer (Juniperus communis)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Rogn (Sorbus aucuparia)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Bjørkeslekta (Betula sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Selje (Salix caprea)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Granslekta (Picea sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Furuslekta (Pinus sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Botnegras (Lobelia dortmanna)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Tjernaks (Potamogeton natans)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Takrør (Phragmites australis)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Kråkefotfamilien (Lycopodiaceae indet.)13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)
Tjernaks (Potamogeton natans)18.09.199018.09.1990Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)