Miljolare.no

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLokalitet
Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Krustjernaks (Potamogeton crispus)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Hjertetjernaks (Potamogeton perfoliatus)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Vasspestslekta (Elodea sp.)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Hesterumpe (Hippuris vulgaris)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Brunskjene (Schoenus ferrugineus)02.09.199302.09.1993Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Takrør (Phragmites australis)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Hornblad (Ceratophyllum demersum)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tjernaks (Potamogeton natans)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Grastjernaks (Potamogeton gramineus)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)25.09.199125.09.1991Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Takrør (Phragmites australis)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tjernaks (Potamogeton natans)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Hesterumpe (Hippuris vulgaris)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Småblærerot (Utricularia minor)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Myrhatt (Comarum palustre)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Geitrams (Epilobium angustifolium)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Duskmyrull (Eriophorum angustifolium)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Flaskestarr (Carex rostrata)04.09.199004.09.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Takrør (Phragmites australis)06.06.199006.06.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)06.06.199006.06.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Siv (Juncus sp.)06.06.199006.06.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Bekkeblom (Caltha palustris)06.06.199006.06.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Vikkeslekta (Vicia sp.)06.06.199006.06.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Hvitkløver (Trifolium repens)06.06.199006.06.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)06.06.199006.06.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Vier (Salix sp.)06.06.199006.06.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Maureslekta (Galium sp.)06.06.199006.06.1990Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)09.09.199209.09.1992Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tjernaks (Potamogeton natans)09.09.199209.09.1992Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Hjertetjernaks (Potamogeton perfoliatus)09.09.199209.09.1992Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Takrør (Phragmites australis)09.09.199209.09.1992Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Strandrør (Phalaroides arundinacea)09.09.199209.09.1992Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Vasshår (Callitriche sp.)09.09.199209.09.1992Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)09.09.199209.09.1992Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Blodtopp (Sanguisorba officinalis)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Svartor (Alnus glutinosa)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Vier (Salix sp.)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Trådsiv (Juncus filiformis)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Fredløs (Lysimachia vulgaris)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)
Blåknapp (Succisa pratensis)01.09.198901.09.1989Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold)